Shirehästen riskerar att bli utrotningshotad

Shirehästen var innan bilen och traktorn en vanlig syn i Europeiska länder. Men i dag är de betydligt färre till antalet, man beräknar att det bara finns ca 2000 Shirehästar kvar vilket gör att de riskerar att bli utrotningshotade och att till och med försvinna.

Det var efter andra världskriget som bilar och traktorer började ta över hästens roll på fälten, vilket gjorde att Shirehästens ekonomiska värde försvann. Många uppfödare valde då att avla på andra raser som inte lika lätt kunde ersättas av teknisk utrustning.

I dag används Shirehästen fortfarande inom jord- och skogsbruk, men i mycket mindre omfattning. Istället har de blivit allt mer populära inom ridsport och som turistattraktioner, vilket dock inte är tillräckligt för att säkra populationen.

Det finns en växande rörelse inom uppfödningen av Shirehästar som fokuserar på att bevara den traditionella rasen, men det krävs fortsatt insatser för att säkra dess framtid. Den brittiska organisationen Shire Horse Society jobbar för att utbilda uppfödare och skapa en hållbar marknad för Shirehästar, men alla som älskar denna ståtliga ras kan bidra till att bevara den genom att välja en uppfödare som följer de etiska riktlinjerna och aktivt jobbar för att förbättra populationen.

Shire horse society

Organisationen Shire horse society grundades redan år 1878 och har sedan dess jobbat för att bevara rasen genom utbildning, utställningar och tävlingar. Deras uppdrag är att öka medvetenheten om den brittiska Shirehästen, uppmuntra till god uppfödning, att upprätthålla rasstandarden och att främja användandet av Shirehästen i alla områden som den är lämpad för.

Förutom att utbilda uppfödare jobbar de även för att sprida kunskap om rasen och dess användningsområden, samt förbättra Shirehästens ekonomiska värde. Detta görs bland annat genom att informera om rasens olika fördelar inom jord- och skogsbruk, som turistattraktion och i ridsport.

Hur ser framtiden ut för shirehästen?

Om vi vill att det ska finnas Shirehästar i framtiden måste vi ta hand om rasen nu och se till att den inte går mot utrotning. Organisationer som Shire Horse Society jobbar för att bevara rasen, men det krävs även insatser från uppfödare och hästälskare.

Genom att välja en uppfödare som följer de etiska riktlinjerna och jobbar för att hålla en sund population, går det att bidra till Shirehästens fortlevnad. Samtidigt får vi inte glömma bort och uppmärksamma användningsområden för rasen, vilket är viktigt för att säkerställa den ekonomiska framgången och därmed hästrasens framtid. Genom en kombination av bevarande och praktisk användning kan vi se till att Shirehästen inte försvinner från jordens yta.

Lämna ett svar